แพ็คเกจพิธีมงคลสมรสพิธีเย็น

แพ็คเกจพิธีมงคลสมรสพิธีเย็น

สถานที่ : ห้องประชุมแสงสุวรรณ (ห้องแอร์)

9.อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสเย็น (ห้องประชุมแสงสุวรรณ)

 

แพ็คเกจพิธีมงคลสมรสพิธีเย็น

สถานที่ : ลานจัดเลี้ยง (OUTDOOR ในสวน)

10.อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสเย็น (ลานจัดเลี้ยง)_743x1050

 

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อ 081-7096607